Laboratorij za diagnostiko glivičnih infekcij (GLI)

Vsi laboratoriji

Dejavnosti laboratorija

V Laboratoriju za diagnostiko glivičnih infekcij izvajamo mikrobiološko diagnostiko sistemskih, površinskih in lokaliziranih glivnih okužb. Poleg klasičnih mikrobioloških metod, ki zajemajo neposredno mikroskopiranje kliničnega materiala in izolacijo ter identifikacijo povzročiteljev mikoz, izvajamo tudi molekularne diagnostične preiskave. Že vrsto let uspešno vodimo molekularno diagnostiko invazivnih in sistemskih okužb s Candida spp. in Aspergillus spp.  Nenehno sledimo novim spoznanjem in optimiziramo ter uvajamo diagnostiko tudi manj pogostih glivnih okužb. Izolate po potrebi tudi tipiziramo in za nekatere vrste molekularno opredeljujemo najbolj poznane mutacije odpornosti. V laboratoriju določamo občutljivost za antimikotike z gradient-difuzijsko metodo in z mednarodno referenčno metodo po EUCAST-u.

Pri vsakodnevnem delu sodelujemo s kliničnimi zdravniki, ki se neposredno soočajo s kliničnimi slikami, običajno zelo težko bolnih, kompleksnih bolnikov. Svetujemo jim pri odvzemu in transportu kliničnih vzorcev in jim pomagamo pri interpretaciji izvidov. Tesno sodelujemo tudi z Laboratorijem za humoralno imunost in serološko diagnostiko glivičnih infekcij na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, ki določa prisotnost antigenov in protiteles, pomembnih za diagnostiko glivnih okužb.

Laboratorij sodeluje  v različnih mednarodnih multicentričnih raziskavah, ki obravnavajo epidemiologijo glivnih okužb in spremljanje občutljivosti gliv za antimikotike (SENTRY, ECMM, Fungiscope).

Manjši, a pomemben del našega delovanja je usmerjen tudi v nadzor bolnišničnega okolja. V te namene opravljamo vzorčenje zraka v notranjih prostorih bolnišnic in v njih kvantitativno opredeljujemo prisotnost gliv, ki jih identificiramo z morfološkimi in molekularnimi tehnikami.

Splošni podatki

Vodja laboratorija:

izr. prof. dr. Tadeja Matos, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

Sodelavci:

asist. Marija Trajkova, mag. mikrobiol.
asist. Rok Tomazin, univ. dipl. mikr.
Tatjana Marinko
Janja Svoljšak

Telefon:

01 543 74 23