Laboratorij za humoralno imunologijo (HUM)

Vsi laboratoriji

Dejavnosti laboratorija

Laboratorij za humoralno imunologijo (HUM) opravlja laboratorijske meritve protiteles, namenjene ocenjevanju uspešnosti cepljenja in sledenju različnim imunskim in infekcijskim boleznim (imunske pomanjkljivosti, avtoimunske bolezni in nekatere glivične bolezni). Opravljamo tudi teste  serumskih imunoglobulinov in podrazredov imunoglobulinov, cepilnih protiteles, avtoprotiteles v revmatologiji in nevrologiji ter specifičnih protiteles proti glivam. Pomemben del dejavnosti laboratorija  je usmerjen v dokazovanje antigenov gliv (galaktomanan, manan, ksilogalaktomanan, betaglukan) v telesnih tekočinah (s serološkimi tehnikami) za potrjevanje invazivnih glivnih bolezni. Laboratorij izvaja preskuse celičnih odzivov (testi QuantiFERON) s peptidnimi antigeni mikobakterij, ki povzročajo tuberkulozo (TB Gold Plus), s peptidi virusa CMV, ki je eden od najpomembnejših infekcijskih zapletov po presaditvi čvrstih organov, ali z aktivatorji prirojene/pridobljene celične imunosti za spremljanje imunosupresivne terapije in oceno celične imunosti (Monitor).

Pomemben del dejavnosti je tudi serološka diagnostika okužb z bakterijo Treponema pallidum, ki povzroča spolno prenosljivo okužbo sifilis. Laboratorij meri prisotnost protiteles proti bakteriji Helicobacter pylori in bakterijskega antigena v blatu za diagnozo aktivne okužbe ali oceno eradikacije bakterije po zdravljenju. V laboratoriju se ukvarjamo s poglobljenim določanjem bolnikovega statusa komplementa v primeru pomanjkljivosti komplementa, bolezni, ki so posledica nenormalne aktivacije komplementa, pomanjkljivosti Inhibitorja C1 ali v primeru spremljanja bolnikov, ki prejemajo zdravila za uravnavanje komplementa. Z vpeljavo najsodobnejših molekularnih tehnik bo na voljo tudi genetsko testiranje za bolnike z redkimi ledvičnimi boleznimi.

Splošni podatki

Vodja laboratorija:

doc. dr. Katarina Kouter, mag. biokem.

Sodelavci:

Jasmina Letić, dipl. inž. lab. biomed.
Mojca Privšek, dipl. inž. lab. biomed.
Mitja Gajski, dipl. mikrobiol. (UN)
Laura Potokar, mag. mikrobiol.
Jelka Markelj

Maja Mrgole

Telefon:

01 543 74 92
01 543 74 88