Laboratorij za diagnostiko okužb z atipičnimi bakterijami (KLM)

Vsi laboratoriji

Dejavnosti laboratorija

Strokovna dejavnost laboratorija je usmerjena v mikrobiološko diagnostiko okužb, ki jih povzročajo atipične bakterije, in sicer klamidije, mikoplazme in legionele. V ta namen preiskujemo kužnine iz zgornjih in spodnjih dihal, očesne veznice, urogenitalnih poti, tkiv in telesnih tekočin. Okužbe z omenjenimi bakterijami dokazujemo predvsem z najsodobnejšimi molekularnimi metodami, ki jih dopolnjujemo še s klasičnimi tehnikami osamitve bakterij, z antigenskimi in serološkimi testi. Poleg tega izvajamo genotipizacijo legionel za potrebe ugotavljanja vira bolnikove okužbe, z molekularnimi metodami spoznavamo mutacije v genomu mikoplazem, ki so pomembne za razvoj odpornosti proti antibiotikom, ter s testom PCR preiskujemo celične in tkivne kulture glede mikoplazemske kontaminacije.

Vseskozi skrbno spremljamo razvoj novih diagnostičnih metodologij in jih uvajamo v svoje delo. Zaradi uspešnega izvajanja širokega nabora preiskav je bil laboratorij izbran za opravljanje dejavnosti referenčnega laboratorija za diagnostiko legioneloz v Sloveniji in vključen v Evropsko mrežo za spremljanje legionelnih okužb (ELDSNet), ki deluje pod okriljem Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).

Laboratorij je včlanjen v različne programe mednarodnih zunanjih nadzorov kakovosti dela za molekularno in serološko diagnostiko klamidij, legionel in mikoplazem: External Quality Assessment (QCMD, Glasgow), National External Quality Assessment Service (UK NEQAS, London), European Working Group for Legionella Infections (EWGLI, London) in v programsko shemo External Quality Assessment Services ‒ EQAS (LabQuality, Helsinki).

Del dejavnosti laboratorija je tudi raziskovalno delo. Atipične bakterije preučujemo na molekularni in epidemiološki ravni in pri tem sodelujemo s kliničnimi zdravniki kot tudi s priznanimi evropskimi institucijami na tem področju. Izsledke raziskav objavljamo v tujih in domačih znanstvenih revijah.

Laboratorij je dejaven tudi na pedagoškem področju: študenti in specializanti lahko pri nas spoznavajo mikrobiološko diagnostiko okužb, ki jih povzročajo atipične bakterije, in opravljajo raziskovalne naloge.

Splošni podatki

Vodja laboratorija:

izr. prof. dr. Darja Keše, univ. dipl. biol.

Sodelavci:

Aljoša Obreza, mag. mikrobiol.
Matej Golob, mag. mikrobiol.
Ines Bernjak – Šimaga

Telefon:

01 543 74 39
01 543 74 40