Laboratorij za bakteriološko diagnostiko infekcij sečil (URI)

Vsi laboratoriji

Dejavnosti laboratorija

V laboratoriju za bakteriološko diagnostiko infekcij sečil izvajamo preiskavo vzorcev urina ‒ urinokulturo. Namen preiskave je osamiti in identificirati povzročitelje okužb sečil, določiti njihovo število in opredeliti občutljivost izoliranih bakterij za antibiotike. Urin kultiviramo na diferencialnih in kromogenih gojiščih na način, ki omogoča preštevanje mikroorganizmov, kar je pomembno za presojo prisotnosti okužbe (signifikantna bakteriurija). Število mikroorganizmov izražamo v obliki CFU/ml. Pri interpretaciji rezultatov urinokulture upoštevamo predvsem prisotnost simptomov in način odvzema urina.

Procesiranje vzorcev urina poteka na avtomatizirani liniji BD Kiestra TLA (angl. total laboratory automation) (Becton Dickinson Nizozemska), kar nam omogoča zagotavljanje visoke kakovosti obdelave vzorcev. V laboratoriju izvajamo tudi različne bakteriološke preiskave pri bolnikih na kontinuirani ambulantni peritonealni dializi (CAPD). Osnovni vzorec je CAPD-izpirek, iz katerega ugotavljamo povzročitelje peritonitisa. Skupno v laboratoriju letno obdelamo okoli 30000 vzorcev, od tega je več kot 95 % urinov.

Laboratorij je vključen v dva programa mednarodnih zunanjih nadzorov kakovosti: National External Quality Assessment Service (UK NEQAS, London) na področju splošne bakteriologije (identifikacija in ugotavljanje občutljivosti) in Labquality na področju mikrobiološke diagnostike urina (kvantitativna urinokultura).

Od leta 2011 sodelujemo v mednarodni raziskavi spremljanja pojavnosti in občutljivosti po Gramu negativnih bakterij, osamljenih iz vzorcev abdomna in urina bolnikov ‒ SMART (Study for Monitoring Antimicrobial Resistance Trends), v katero je vključenih več kot 170 centrov na vseh celinah.

Splošni podatki

Vodja laboratorija:

mag. Veronika Križan – Hergouth, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

Sodelavci:

Katja Pirih Vučinić, dipl. inž. lab. biomed.
Mateja Janša, dipl. inž. lab. biomed.
Daniela Petek, univ. dipl. mikr.
Aleksandra Jereb, dipl. biol.
Urša Štefančič

Telefon:

01 543 74 21