Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Zaposleni

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Lokacije pouka

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Zaloška 4
Vhod v vajalnici je na zadnji strani hiše in po stopnicah. Tam je tudi tajništvo Katedre za mikrobiologijo in imunologijo.
Foto: vhod na Katedro in v vajalnici

Medicinska fakulteta, Korytkova 2
Velika, Srednja, Mala predavalnica, Seminar 2: v pritličju stavbe.

Dijaški dom Poljane, Potočnikova 3
Pouk poteka v učilnicah v 1. in 2. nadstropju.
Sanitarije uporabljamo izključno v pritličju dijaškega doma.
V dijaškem domu je na voljo tudi restavracija za kosilo ‒ informacije in plačilo na recepciji doma.
Zemljevid poti IMI-DD Poljane

Inštitut za fiziologijo MF, Zaloška 4
Predavalnica (Fiziologija) je v 1. nadstropju.
Foto: Inštitut za fiziologijo

Lesena predavalnica MF, Zaloška 4
Predavalnica je ob Ljubljanici, za Inštitutom za fiziologijo MF.
Foto: vhod v Leseno predavalnico

Kirurška predavalnica, Zaloška 2b
Predavalnica je ob vhodu v Travmatološko kliniko (Stara travma), ki je v neposredni bližini Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo.
Foto: vhod v Travmatološko kliniko in Kirurško predavalnico

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7
Predavalnice (1, 2, 3, 4) in Medicinski simulacijski center so v kletni etaži UKC LJ.