11. BANIČEVI DNEVI: SEPSA IN INVAZIVNE OKUŽBE

Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Kranj

SEPSA IN INVAZIVNE OKUŽBE

Strokovno znanstveni odbor: izr. prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med., prof. dr. Katja Seme, dr. med., doc. dr. Mateja Pirš, dr. med.,
prof. dr. Manica Müller Premru, dr. med., Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo;
prof. dr. Matjaž Jereb, dr. med., prof. dr. Bojana Beović, dr. med., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni Klinični
center Ljubljana;
Helena Ribič, dr. med., Maja Bombek Ihan, dr. med, doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med., mag. Iztok Štrumbelj, dr. med. Nacionalni
laboratorij za okolje zdravje in hrano Maribor.

Organizacijski odbor: Helena Ribič, dr. med., dr. Urška Dermota, univ. dipl. mikrobiol.

Informacije in kontaktne osebe: dr. Urška Dermota, NLZOH, OMM Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj; e-naslov:
kr.cmm@nlzoh.si

Licenčne točke za udeležence zdravnike so v postopku.

Kotizacija znaša 150,00 € (DDV je vključen). Vključuje potrdilo o udeležbi, kosilo in napitke v odmorih ter večerjo. Kotizacije ne plačajo
upokojenci, študenti in specializanti.

Prijave: dr. Urška Dermota, s pripisom “Baničevi dnevi”, NLZOH, OMM Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj; e-naslov:
kr.cmm@nlzoh.si

Kontakt za rezervacijo in hotelske namestitve: Hotel Špik, Jezerci 21, 4282 Gozd Martuljek; tel.: 04-587-71-00; e-naslov:
info@hotelspik.com, sklic: Baničevi dnevi. Rok za rezervacijo hotela je 11.11. 2019