13. BANIČEVI DNEVI: RAZVOJ KLINIČNE MIKROBIOLOGIJE OD ZAČETKOV DO DANES

Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe SZD organizira 13. Baničevo srečanje

RAZVOJ KLINIČNE MIKROBIOLOGIJE OD ZAČETKOV DO DANES

Organizacijski odbor:
izr. prof. dr. Tadeja Matos, dr. med.,
doc. dr. Mateja Pirš, dr. med.,
doc. dr. Polona Maver Vodičar, dr. med.; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

Informacije in kontaktne osebe:
Judita Merjasec, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
T: 01 543 74 64
E: judita.merjasec@mf.uni-lj.si

Kotizacija znaša 40 € za udeležbo na kraju dogodka in 25 € za oddaljeno spremljanje (DDV je vključen). Vključuje potrdilo o udeležbi, kosilo in napitke v odmorih ter večerjo. Kotizacije ne plačajo upokojenci, študenti in specializanti.

PrijaveDomus medica