4. LIKARJEV SIMPOZIJ – UVEDBA SMERNIC EUCAST ZA TESTIRANJE OBČUTLJIVOSTI ZA PROTIMIKROBNA ZDRAVILA V SLOVENIJI

Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva in Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani vabita na strokovno srečanje

Uvedba smernic EUCAST za testiranje občutljivosti za protimikrobna zdravila v Sloveniji

velika predavalnica Medicinske fakultete v Ljubljani, Korytkova 2
sreda, 19. junija 2013

Organizacijski odbor:

  • mag. Iztok Štrumbelj, dr. med., ZZV Murska Sobota
  • prof. dr. Mario Poljak, dr. med., Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF UL
  • prof. dr. Katja Seme, dr. med., Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF UL
  • prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med., Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF UL
  • Andrej Golle, dr. med., ZZV Maribor
  • asist. Mateja Pirš, dr. med., Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF UL

Kotizacije ni. Obvezna je predhodna prijava do 14. junija 2013
E: darja.dolenc@mf.uni-lj.si. Prosimo, uporabite prijavnico na spletni strani www.imi.si.

Kontaktne osebe in informacije:

Dodelitev licenčnih točk za udeležence zdravnike je v postopku.