5. BANIČEVI DNEVI – OKUŽBE, POVEZANE Z ZDRAVSTVOM

Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva, Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica vabijo na strokovno srečanje

OKUŽBE, POVEZANE Z ZDRAVSTVOM

22. in 23. 11. 2013 Hotel Lipa, Šempeter pri Novi Gorici

Organizacijski odbor:

  • doc. dr. Marko Vudrag, dr. med., Ingrid Berce, dr. vet. med., Andreja Mezinec, Tjaš Prinčič, univ. dipl. soc., Barbara Hrast, univ. dipl. mikrobiol., Andraž Godicelj, univ. dipl. mikrobiol., Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica;
  • Jerneja Fišer, dr. med., Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica;
  • prof. dr. Mirč Petrovec, dr. med., prof. dr. Katja Seme, dr. med., doc. dr. Tadeja Matos, dr. med., asist. Mateja Pirš, dr. med., Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Kotizacija znaša 120 EUR (DDV je vključen). Vključuje zbornik predavanj, potrdilo o udeležbi, kosilo, večerjo in napitke v odmorih. Kotizacije ne plačajo upokojenci, študenti in specializanti.

Informacije, kontaktne osebe: Marko Vudrag, E: marko.vudrag@zzv-go.si,
Ingrid Berce, E: ingrid.berce@zzv-go.si, Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, T: 05 330 86 00.

Prijave: Tajništvo, Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica, T: +386 (0)5 330 86 00, F: +386 (0)5 330 86 08, E: pisarna.zzvgo@zzv-go.si

Prijavnica je na spletni strani www.imi.si

Licenčne točke za udeležence zdravnike: v postopku.