5. SIMPOZIJ SLOVENSKEGA IMUNOLOŠKEGA DRUŠTVA

Slovenska imunologija v svetovnih znanstvenih zgodbah

Zgodbe imunskega sistema

Organizatorja: prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, prof. dr. Alojz Ihan

Slovenski imunologi bodo v svojih predstavitvah pripovedovali o raziskovalnih zgodbah, ki so jih objavljali v uglednih mednarodnih znanstvenih revijah. Vsak predavatelj pa ne bo govoril predvsem o sebi, temveč še bolj o širši, svetovni zgodbi področja, katerega del je. Poslušalci bodo na slikovit, poljuden in hkrati strokovno utemeljen način spoznali spoznavni in praktični pomen posamezne imunološke zgodbe za medicino, farmacijo, biotehnologijo in za vsakdanje življenje. Simpozij bo potekal 30. 11. 2012 od 13.00 do 17.30 v srednji predavalnici Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Korytkova 2. Vstop je prost.