7. LIKARJEV SIMPOZIJ: NOVI KONCEPTI V DIAGNOSTIČNI MIKROBIOLOGIJI

Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva vabi na strokovno srečanje

NOVI KONCEPTI V DIAGNOSTIČNI MIKROBIOLOGIJI

Četrtek 15. junija 2017, City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15

Organizacijski odbor:

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

  • prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med.,
  • prof. dr. Mario Poljak, dr. med.,
  • prof. dr. Katja Seme, dr. med.,
  • asist. dr. Polona Maver Vodičar, dr. med.,

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor,  Center za medicinsko mikrobiologijo

  • asist. mag. Andrej Golle, dr. med.,

Kotizacija znaša 50 EUR (DDV je vključen). Vključuje potrdilo o udeležbi, izročki predavanj na spletni strani, kosilo in napitke v odmorih. Kotizacije ne plačajo upokojenci, študenti, specializanti.

Informacije, kontaktna oseba: mihaela.oberdank-hrastar@mf.uni-lj.si, T: 01 543 74 08

Prijave pošljite najkasneje do 9.6.2017 na naslov: Darja Dolenc, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF UL, Zaloška 4, 1000 Ljubljana; F: 01 543 74 01, E: darja.dolenc@mf.uni-lj.si.

Prijavnica je na spletni strani www.imi.si