8. LIKARJEV SIMPOZIJ: MIKOLOGIJA – OD MIKROBIOLOGIJE DO KLINIKE

Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva vabi na strokovno srečanje

MIKOLOGIJA – OD MIKROBIOLOGIJE DO KLINIKE

Četrtek 14. junija 2018, Medicinska fakulteta v Ljubljani, Korytkova 2

Organizacijski odbor:

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

  • prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med.,
  • prof. dr. Mario Poljak, dr. med.,
  • doc. dr. Mateja Pirš, dr. med.,
  • doc. dr. Tadeja Matos, dr. med.,

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Kranj,  Center za medicinsko mikrobiologijo

  • Helena Ribič, dr. med.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor,  Center za medicinsko mikrobiologijo

  • mag. Adrej Golle, dr. med.

Kotizacija znaša 50 EUR (DDV je vključen). Vključuje potrdilo o udeležbi, zbornik, kosilo in napitke v odmorih. Kotizacije ne plačajo upokojenci, specializanti in študenti.

Informacije in kontaktne osebe:

Prijave pošljite najkasne do 7.6.2018 na naslov: gospa Darja Dolenc, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF UL, Zaloška 4, 1000 Ljubljana, E: darja.dolenc@mf.uni-lj.si.

Licenčne točke za udeležence zdravnike so v postopku.