9. LIKARJEV SIMPOZIJ: OKUŽBE SEČIL

Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva vabi na strokovno srečanje

OKUŽBE SEČIL

Četrtek 13. junija 2019, predavalnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zaloška 29, Ljubljana

Organizacijski odbor:

  • izr. prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med., Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo,
  • prof. dr. Katja Seme, dr. med., Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo,
  • mag. Veronika Križan Hergouth, dr. med., Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo,
  • Helena Ribič, dr. med., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor, Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Kranj,
  • prof. dr. Bojana Beović, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika za Infekcijske bolezni in vročinska stanj,
  • doc. dr. Nina Miksić Gorišek, dr. med., Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za Infekcijske bolezni in vročinska stanja.

Kotizacija znaša 50 EUR (DDV je vključen). Vključuje potrdilo o udeležbi, zbornik, kosilo in napitke v odmorih. Kotizacije ne plačajo upokojenci, specializanti in študenti.

Informacije in kontaktne osebe:

Prijave pošljite najkasneje do 7.6.2018 na naslov: gospa Mihaela Oberdank Hrastar, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF UL, Zaloška 4, 1000 Ljubljana, e-naslov: mihaela.oberdank-hrastar@mf.uni-lj.si.

Licenčne točke za udeležence zdravnike so v postopku.