DELAVNICA EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA KLINIČNO MIKROBIOLOGIJO IN INFEKCIJSKE BOLEZNI (ESCMID)

Prihodnost klinične mikrobiologije in infekcijskih bolezni v Evropi

5. in 6. junij 2014 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani

Organizator

Evropsko združenje za klinično mikrobiologijo in infekcijske bolezni (ESCMID)

Strokovni odbor

  • Mario Poljak (Predsednik), Ljubljana, Slovenija
  • Evelina Tacconelli, Tübingen, Nemčija
  • Murat Akova, Ankara, Turčija
  • Gunnar Kahlmeter, Växjö, Švedska
  • Giuseppe Cornaglia, Verona, Italija
  • Miroslav Petrovec, Ljubljana, Slovenija

Strokovni program delavnice je bil pripravljen v sodelovanju s Sekcijo UEMS za medicinsko mikrobiologijo, Sekcijo UEMS za infekcijske bolezni, Sekcijo za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva in Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani.

Cilji delavnice:

  • Pregled stanja in problematike na področju dela kliničnih/medicinskih mikrobiologov in infektologov v Evropi;
  • Pobude in možnosti za napredek obeh specialističnih področij;
  • Možnosti uvedbe enotnih evropskih programov specializacij in evropskih specialističnih izpitov

Ciljna populacija:
Specialisti klinične/medicinske mikrobiologije in infektologije; specializanti obeh smeri; vsi, ki jih zanima razvoj teh dveh specialističnih področij v prihodnosti

Lokacija in čas:
Delavnica bo potekala v veliki predavalnici Medicinske fakultete, Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, 1000 Ljubljana. Pričela se bo v četrtek, 5. junija 2014 ob 13:45 in se zaključila v petek, 6. junija 2014 ob 16.00.

Kotizacija:
Za člane Sekcije za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe SZD in preostale člane SZD znaša kotizacija 150 €. Prijavnica je na spletni strani http://www.imi.si/strokovna-zdruzenja/strokovna-srecanja

V kotizacijo je vključeno: gradivo, pogostitve med odmori, družabno srečanje v četrtek zvečer in kosilo v petek.

Štipendija:
ESCMID nudi omejeno število štipendij za plačilo kotizacije svojim mlajšim članom (do 35 let). V štipendijo niso vključeni stroški bivanja in potovanja. Prijavite se preko povezave na spletni strani www.escmid.org/Paworkshop14 do 31.3.2014 do 12:00. O izboru boste obveščeni do 4. aprila 2014.

Prijavnica za šolnino je dostopna na spletni strani od konca januarja 2014.