Diagnostična dejavnost

Navodila za pravilno označevanje vzorcev in spremnih listov ter pošiljanje vzorcev po pošti

A) OZNAČEVANJE VZORCEV

Vsak vzorec (vsebnik) mora biti ustrezno označen.

Obvezni podatki na vsebniku so:

 • IME IN PRIIMEK PACIENTA
 • ROJSTNI PODATKI PACIENTA
 • VRSTA VZORCA: zaradi zagotavljanja pravilnih podatkov pri vrsti vzorca ob izvedbi preiskave vas prosimo za natančno opredelitev vrste vzorca, ki nam ga pošiljate v preiskavo. Za samo diagnostiko je pomembna opredelitev vzorca, predvsem kadar se srečujemo z vzorci plazme in seruma, saj je s prostim očesom nemogoče pravilno določiti vrsto vzorca. Če je le možno, prosimo, da se vzorci, ki so odposlani v preiskavo najpozneje dan po odvzemu, pošiljajo ne preliti, v originalnih epruvetah. V primeru, da boste poslali prelit vzorec, obvezno označite vrsto prelitega vzorca.

B) OZNAČEVANJE SPREMNIH LISTOV

Vsaka napotnica mora biti ustrezno označena.

Obvezni podatki na napotnici so:

 • NAROČNIK PREISKAVE (ŽIG USTANOVE)
 • IME IN PRIIMEK PACIENTA
 • ROJSTNI PODATKI PACIENTA
 • BIVALIŠČE PACIENTA
 • KZZ / EMŠO
 • VZOREC in PREISKAVA
 • DATUM in URA ODVZEMA VZORCA

C) ZAVRAČANJE VZORCEV

  Vzorec/napotnico zavrnemo, če:

  • je poslana samo napotnica brez vzorcev (vsebnikov) ali je poslan prazen vsebnik;
  • so poslani samo vzorci brez napotnice (izjema so vzorci s črtno kodo pri naročnikih, ki uporabljajo elektronsko naročanje preiskav);
  • na napotnici ali vsebnikih ni osebnih podatkov pacienta ali pa se podatki na napotnici ali vsebnikih ne ujemajo;
  • je naročena preiskava, ki je ne izvajamo;
  • se število vzorcev na napotnici ne ujema s številom poslanih vzorcev;
  • ni znan naročnik preiskave;
  • je vzorec polit.

  Vzrok za zavrnitev označimo na ustreznem obrazcu in ga priložimo zavrnjenemu vzorcu/napotnici.

  Pri odločitvi za zavrnitev preverimo vse okoliščine; če lahko v komunikaciji z naročnikom zanesljivo rešimo ugotovljena neskladja, vzorcev ne zavrnemo.

  V izogib težavam in zavračanju vzorcev prosimo naročnike, da dosledno upoštevajo navodila glede izpolnjevanja napotnic in vzorcev, ki so navedena na tej spletni stani.

   D) POŠILJANJE VZORCEV PO POŠTI

  Naročnik mora vzorce poslati v ustreznem mediju v dobro zaprti posodi na način, ki omogoča ohranitev vzorca med transportom. Za pravilno pripravo vzorca si lahko pomagate z navodili Pošte Slovenija: Nasveti za pripravo pošiljk