Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (IMI MF UL) je osrednja, največja slovenska ustanova za mikrobiološko in imunološko strokovno zdravstveno, raziskovalno in pedagoško dejavnost.

Predstavitev

Organizacijska struktura

Osebna izkaznica

Osebna izkaznica

Osnovni podatki o Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo

Ime krovne organizacije: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Kratica: UL MF
Naslov: Vrazov trg 2, SI-1000 Ljubljana
Številka TRR: 01100-6030708380
Davčna številka: SI44752385
Matična številka: 1627066000
Dekan fakultete: prof. dr. Igor Švab, dr. med.

 

Ime krovne organizacije: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
INŠTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
Kratica: UL MF IMI
Naslov: Zaloška 4, SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 543 74 00
Faks: +386 1 543 74 01
E-pošta: imi.info@mf-uni.lj-si
Spletna stran: www.imi.si
Predstojnik inštituta: prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med.