Prof. dr. Alojz Ihan imenovan za predstojnika KMI

Senat Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani je 17. 6.2024 izdal Sklep o imenovanju prof. dr. Alojza Ihana, dr. med., za predstojnika Katedre za mikrobiologijo in imunologijo MF za obdobje štirih let. To bo tretji mandat prof. Ihana na predstojniški funkciji.

Katedra za mikrobiologijo in imunologijo je ena največjih na Medicinski Fakulteti UL. Zaposluje 12 pedagoških delavcev z učiteljskim nazivom in 13 pedagoških delavcev z asistentskim nazivom, pri pouku pa sodeluje še 18 habilitiranih asistentov. Pedagoški sodelavci katedre opravijo okoli 3000 ur pouka na štirih fakultetah članicah Univerze v Ljubljani, vsi pa so vpeti tudi v strokovno-zdravstveno dejavnost in raziskovalno delo.