Abbott RealTime High Risk HPV Assay Evaluation for Primary Cervical Screening – 3 years Follow up Slovenian Cohort Study

Kratek opis projekta

V preteklih letih je bilo objavljenih več študij, ki so dokazale učinkovitost HPV testiranja na visokorizične genotipe v okviru primarnega presejalnega programa za raka materničnega vratu. V raziskavo Opozorilno epidemiološko spremljanje okužb s HPV v priložnostnem vzorcu žensk starih 20 do 64 let, ki je potekala med decembrom 2009 in avgustom 2010, smo vključili 4.500 žensk, ki so v 16 izbranih ginekoloških ambulantah po vsej Sloveniji prišle na ginekološki pregled v okviru nacionalnega presejalnega programa za rak materničnega vratu. Ginekologi so odvzeli bris materničnega vratu za citološko preiskavo in bris za testiranje na HPV s hc2 in RealTime HPV. Odkrili smo 57 CIN2+ lezij (38 primerov pri ženskah, ki so bile starejše od 30 let). Cilj drugega kroga raziskave je bil, s presejalnim testiranjem žensk, ki so sodelovale v prvem krogu raziskave (2009/2010) preveriti, kako varen je negativen rezultat citologije in HPV testa po treh letih. Izbrane ginekološke ambulante, so povabile vse preiskovanke, ki so bile vključene v prvo raziskavo na ponoven ginekološki pregled in odvzele bris materničnega vratu za citološko preiskavo in bris za testiranje na HPV. Na podlagi citoloških izvidov, kolposkopij, histologije in rezultatov HPV testiranja smo izračunali minimalno incidenco predrakavih sprememb in raka materničnega vratu (CIN2+) glede na primere, ki smo jih odkrili v drugem krogu raziskave in glede na vprašalnik, ki ga je ginekolog izpolnil in je vseboval podatke o preteklih obiskih po sodelovanju v prvem krogu. Minimalno incidenco CIN2+ smo določili med tistimi preiskovankami, ki so bile citološko negativne pred tremi leti, brez okužbe s katerim koli visokorizičnim HPV pred tremi leti, citološke negativne s perzistentno okužbo HPV ter med citološko negativnimi in negativnimi na visokorizične HPV pred tremi leti. Rezultati so osnova za oceno potencialnih učinkov programa cepljenja proti HPV in v pomoč pri morebitnih bodočih spremembah politike presejanja na raka materničnega vratu v Sloveniji po uvedenem cepljenju proti HPV, in tudi pri razumevanju epidemiologije okužb s HPV med ženskami, presejanimi na rak materničnega vratu v Sloveniji.

DATUM

01. 01. 2012 - 31. 12. 2015

NOSILEC PROJEKTA

prof. dr. Mario Poljak, dr. med., spec. klin. mikrobiol.