Blastocystis v okviru strategije Eno zdravje – Blastocystis under One Health (OneHealthBlastocystis)

Blastocystis je najbolj razširjen črevesni mikrobni evkariont, saj kolonizira vsaj milijardo ljudi. Novejše raziskave kažejo, da je zelo pogost tudi pri živalih. Velik delež gostiteljev tega mikroorganizma je asimptomatskih. Kljub številnim raziskavam ostajajo mnenja o njegovi patogenosti deljena. Trenutno poznamo vsaj 26 genetskih podtipov (ST) Blastocystis. Od teh so bili ST1-ST9 in ST12 izolirani pri ljudeh, ostali pa pri drugih gostiteljskih vrstah. Informacije o razširjenosti, geografski porazdelitvi in specifičnosti ST za gostitelje so nepopolne. Pomembne vrzeli ostajajo tudi glede prisotnosti Blastocystis v okolju.

V okviru aktivnosti COST CA21105 želimo dognati kakšna je vloga tega mikroorganizma v črevesju gostitelja in njegov vpliv na zdravje ljudi in živali. Naša raziskovalna skupina bo pridobila znanje o obstoječih, tudi najsodobnejših, načinih ugotavljanja prisotnosti tega mikroorganizma ter o njegovem molekularnem opredeljevanju. Pridobljeno znanje bomo uporabili pri opredeljevanju izolatov Blastocystis pri ljudeh v Sloveniji ter s tem prispevali k poznavanju epidemiologije tega evkariontskega mikroba ter njegovega patogenega potenciala.

DATUM

26. 10. 2022 - 25. 10. 2026