Clinical and Translational Evaluation of Recurrent Respiratory Papillomatosis (CTERRP)

Kratek opis projekta

Ponavljajoča se respiratorna papilomatoza (RRP) je redka, vztrajna in onesposobljajoča bolezen, ki jo povzročata človeška papilomavirusa HPV6 in 11 in pomembno vpliva na kakovost življenja bolnikov ter predstavlja veliko breme za zdravstveni sistem.

Konzorcij CTERRP (angl. Clinical and Translational Evaluation of RRP) obsega več kot 20 glavnih kliničnih in raziskovalnih centrov na področju RRP s celega sveta, ki so si zadali ambiciozen cilj združiti klinične in translacijske raziskave RRP v korist pacientov, njihovih družin, širše medicine in skupnosti. Konzorcij je sestavljen iz najprimernejših inštitutov in skupin z izkušnjami na področju klinične obravnave RRP, (epi)genomike, transkriptomike, proteomike, translacijske znanosti in predkliničnih raziskav.