Collaborative HIV and Anti-HIV Drug Resistance Network (CHAIN)

Evropski projekt

Kratek opis projekta

Vzporedno z razvojem novih protiretrovirusnih zdravil se razvija tudi HIV, tako je na področju odpornosti na zdravila še veliko nejasnega. Za napovedovanje novih mehanizmov odpornosti in ugotavljanje, kako se virus spreminja kot odziv na molekularne in družbene spremembe so potrebna orodja za spremljanje HIV v realnem času. CHAIN ​​je bil obsežni integracijski projekt, katerega cilj je bil učinkovit boj proti znanim in novim odpornim različicam HIV, s posebnim poudarkom na Vzhodni Evropi in močno prizadetih območjih Afrike, kjer veliko oviro predstavljajo tudi sredstva in oprema. V projekt je bila vključena evropska mreža strokovnjakov, ki so bili že pred projektom ključni na področju spremljanja odpornosti HIV in temeljnih raziskav. Projektni partnerji so se osredotočili na odpornost proti zaviralcem integraze in reverzne transkriptaze (RT) ter razvili modele za prepoznavanje novih mutacij v RT HIV-1 in HIV-2. Raziskovalci so razvili prvi spletni algoritem za določanje odpornost na HIV-2. Razvita je bila osnova za rutinsko spremljanje virusa HIV in razvoj orodij, ki so enostavna za uporabo in omogočajo spremljanje prenosa HIV s pomočjo analize zaporedij virusnega genoma. Velik del projekta je bil osredotočen na izboljšanje in standardizacijo metod za diagnostične teste ter za obdelavo in analizo podatkov, vključno s standardiziranimi laboratorijskimi metodami in razvojem metode za hitro ocenjevanje odpornosti pri HIV-pozitivnih osebah. Ob tem so raziskovalci ustvarili ogrodje za združevanje velikih podatkovnih baz odpornosti HIV ter demografskih podatkov in razvili modele za ocenjevanje vpliva primarne in pridobljene odpornosti HIV. CHAIN je izvedel tudi obsežno spremljanje primarne odpornosti v Vzhodni Evropi, skoraj 40 delavnic in mnogo tečajev za raziskovalce, klinike in oblikovalce politik v Afriki in Vzhodni Evropi. Obsežno raziskovalno delo projekta CHAIN je prispevalo orodja in nova znanja, ki bodo raziskovalcem in zdravnikom tudi v bodoče pomagali v boju proti odpornosti HIV na zdravila.

ŠIFRA

FP7 Grant agreement ID: 223131

DATUM

01. 04. 2009 - 31. 03. 2014

NOSILEC PROJEKTA

UCL Elizabeth Garrett Anderson Institute for Women’s Health