Emerging Viral Diseases-Expert Laboratory Network (EVD-LabNet)

Mreže in sodelovanja

Evropska mreža za diagnostiko porajajočih se virusnih bolezni – Emerging Viral Diseases-Expert Laboratory Network (EVD-LabNet)

EVD-LabNet je multidisciplinarna mreža strokovnih laboratorijev. Njen cilj je okrepiti evropske laboratorijske zmogljivosti in zmožnosti za odzivanje na porajajoče, ponovno porajajoče in vektorsko prenosljive virusne grožnje.

Laboratoriji, ki so del mreže imajo temeljno in/ali translacijsko raziskovalne usposobljenost v virologiji in humani (referenčni) diagnostiki in/ali izkušnje pri razvoju diagnostičnih testov za virusne patogene.

Čeprav se EVD-LabNet močno osredotoča na javno zdravje, mreža sprejema pristop Enega Zdravja (One Health) in je vzpostavila močne povezave zlasti s sektorjem zdravstvenega varstva živali. EVD-LabNet ima tudi povezave z drugimi evropskimi mrežami in dejavnostmi za pripravljenost in odzivanje na porajajoče nalezljive bolezni.

DATUM

01. 01. 2016