European Mobile Laboratory Project (EMLab)

European Mobile Laboratory Project

Kratek opis projekta

Nalezljive bolezni, ki povzročajo epidemije predstavljajo v številnih državah veliko nevarnost za javno zdravje, tveganje za širjenje pa se je močno povečalo zaradi globalnih potovanj in trgovine. Virusi hemoragičnih mrzlic kot so virus Lassa, virus rumene mrzlice, virus mrzlice doline Rift, virus Marburg in virus Ebola, ki sodijo v skupino višje in visoko rizičnih skupin 3 in 4, so ali endemični ali povzročajo pogoste epidemične izbruhe v delih Podsaharske Afrike. Ti izbruhi predstavljajo velik izziv za lokalne javne službe in mednarodne organizacije kot je Svetovna zdravstven organizacija (WHO), Zdravniki brez meja (MSF) in mednarodno strokovno skupnost. Te okužbe imajo visoko stopnjo smrtnosti, trajanje okrevanja je zelo dolgo, zato lahko uniči številne skupnosti.

Na mednarodni ravni so vzpostavljene strategije odziva na izbruhe nalezljivih bolezni. Odziv koordinira WHO-jeva Globalna mreža za obveščanje in ukrepanje ob izbruhih (GOARN), ki usklajuje tehnične in človeške vire, ter z visokim nivojem mednarodnega znanja in izkušnjami pomaga obvladovati izbruhe.

Diagnostična težava virusnih hemoragičnih mrzlic je, da klinično posnemajo številne simptome bolezni, kar oteži ali onemogoči klinično diagnozo pri bolnikih. Za omogočanje diagnoze je potrebna vrhunska molekularna in serološka diagnostika in vodilna tehnologija. Do sedaj so bile tovrstne diagnostične možnosti prenosa v bližino bolnikov omejene.

Projekt »Vzpostavitev mobilnih laboratorijev za povzročitelje bolezni 4 varnostne stopnje v kombinaciji s krepitvijo zmogljivosti v Podsaharski Afriki« bo okrepil prenos vrhunske tehnologije, diagnostike in visoko usposobljenih strokovnjakov iz Evrope v dežele Podsaharske Afrike v primeru izbruha nalezljivih bolezni.

NOSILEC PROJEKTA

akad. prof. dr. Tatjana Avšič - Županc, univ. dipl. biol., spec. medic. mikrobiol.