EVIDENT

Ebola Virus Disease – correlates of protection, determinants of outcome, and clinical management

Kratek opis projekta

Oktobra 2014, ko se je Evropska unija, s financiranjem raziskovalnih projektov, odzvala na epidemijo virusa Ebola v Zahodni Afriki le-ta še ni bila pod nadzorom. Projekt EVIDENT je zastavljen tako, da združuje kratkoročne in dolgoročne cilje, ki bodo omogočili nadzor nad trenutnim izbruhom in prinesli informacije za učinkovit boj proti prihodnjim epidemijam virusa Ebole. Cilji s takojšnjim učinkom, so: (i) pomoč pri uvajanju zdravljenja s plazmo preživelih bolnikov in razvoj orodij za določitev primernosti plazme za zdravljenje; (ii) ocena učinkovitosti eksperimentalnih cepiv, predvsem z ugotavljanjem zaščite na nivoju celičnega imunskega odziva; (iii) Izboljšanje podpornega zdravljenja bolnikov in zmanjšanje smrtnosti v bolnišnicah ter pridobivanje informacij o celičnih biomarkerjih in morebitnih sočasnih okužbah z drugimi mikroorganizmi; (iv) Spremljanje kopičenja mutacij v virusnem genomu med epidemijo; in (v) Zaščita zdravstvenih delavcev in lokalnih skupnosti z zagotavljanjem informacij o izločanju in kužnosti virusa Ebola v telesnih tekočinah v različnih fazah bolezni. Srednje- do dolgoročni cilji projekta so: (i) odkrivanje patofizioloških sprememb in imunoloških dejavnikov, ki vplivajo na potek bolezni in preživetje, kar bi omogočilo razvoj inovativnih imunoterapevtskih strategij za zdravljenje ebola virusne bolezni; in (ii) krepitev sodelovanja med laboratoriji 4. stopnje biološke varnosti (BSL-4), z vzpostavitvijo vseevropske mreže raziskovalcev na področju visoko patogenih virusov. Glavni namen projekta je, da bi izkoristili vzorce, zbrane med trenutno epidemijo virusa Ebole v Zahodni Afriki, in s sodobno, state-of-the-art metodologijo prišli do pomembnih spoznanj o celičnem in protitelesnem imunskem odzivu po okužbi z virusom Ebole, sproščanju citokinov in kemokinov v različnih fazah bolezni, razvoju mutacij in virulence virusa ter prenos virusa med bolniki. Konzorcij partnerjev projekta sodeluje pri diagnostiki in terenskem delu v zahodni Afriki že od samega začetka izbruha, zato je kompetenten za uspešno izvedbo zastavljenih ciljev.

ŠIFRA

Evropski projekt Obzorje 2020 (H2020-Adhoc-2014-20-Ebola; GA N°:666100)

DATUM

01. 11. 2014 - 31. 10. 2016

NOSILEC PROJEKTA

akad. prof. dr. Tatjana Avšič - Županc, univ. dipl. biol.