Evropska mreža za parazite, ki se prenašajo s hrano – A European Network for Foodborne Parasites (Euro-FBP)

Evropska mreža

Prioritetni ciljmreže EURO-FBP je vzpostavitev preventivno-kontrolnih programov za znižanje obolevnosti ljudi zaradi okužb s paraziti, ki se prenašajo s hrano. EURO-FBP z interdisciplinarnim OneHealth pristopom teži h koordinaciji raziskav in poenotenju diagnostičnih metod ter cenovno sprejemljivih kontrolnih orodij za nadzor nad okužbami, ki jih povzročajo s hrano prenosljivi paraziti, sledi globalnim trendom pojavljanja teh okužb ter opredeljuje najpomembnejše za posamezno geografsko področje.

 

ŠIFRA

COST Action FA1408

DATUM

30. 03. 2015 - 30. 03. 2019

NOSILEC PROJEKTA

Dr. Lucy Robertson, Norwegian University of Life Sciences