Integrated Services for Infectious Disease Outbreak Research (ISIDORe)

Evropski projekt

Kratek opis projekta

ISIDORe, interdisciplinarni projekt, ki ga koordinira ERINHA, financira program evropske komisije Obzorje-Evropa prek inkubatorskega razpisa HERA in vključuje vse ključne evropske raziskovalne infrastrukture in mreže za raziskave življenjskih ved, pa tudi tiste v družbenih vedah. Konzorcij združuje 154 partnerjev pod okriljem projektov INSTRUCT, EUBIOIMAGING, EUOPENSCREEN, ECRIN, EATRIS, BBMRI, INFRAFRONTIER, EMBRC, ELIXIR, ERINHA, EVAG, VETBIONET, INFRAVEC, SONAR GLOBAL, TRANSVAC, MIRRI in EMERGEN. ISIDORe bo prispeval k pripravljenosti Evrope na patogene, ki so možni povzročitelji epidemij. S pomočjo pripravljenosti, globalnega in integriranega pristopa in z brezplačnim dostopom do najmodernejših virov in storitev bo znanstveni uporabniški skupnosti zagotavljal podporo raziskovalnim projektom na področju nalezljivih bolezni v “mirnem času” ter med izbruhi ali epidemijami.

ŠIFRA

ISIDORe has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement number 101046133.

DATUM

01. 02. 2022 - 31. 01. 2025