Klinični potek in izid Covid-19

Ciljni raziskovalni projekt (CRP)

 

ŠIFRA

V3-2033 (B)

DATUM

01. 10. 2020 - 30. 09. 2022

NOSILEC PROJEKTA

prof. dr. Franc Strle, dr. med.