Nadzor prenašalcev porajajočih se mikroorganizmov v Sloveniji

Temeljni raziskovalni projekt ARRS

Kratek opis projekta

Porajajoče se bolezni so se v preteklosti pojavljale na omejenih odročnih območjih, danes pa ogrožajo prebivalstvo po vsem svetu. Zato je nujen enoten pristop k iskanju vzrokov in vzpostavitev občutljivih nadzornih sistemov. Med porajajočimi se grožnjami tvorijo arbovirusi (virus Denga, virus Zika, virus rumene mrzlice, virus Zahodnega Nila, virus Chikungunya) in nekateri paraziti (lišmanija, malarija…) edinstveno skupino patogenov. Med najučinkovitejše prenašalce porajajočih se patogenov uvrščamo različne vrste komarjev in peščenih muh. V okviru projekta bomo vzpostavili sistem nadzora, tako nad prenašalci kot tudi patogeni, ter vpeljali sodobne, občutljive diagnostične metode, ki so osnova za ugotavljanje pogostosti avtohtonih in vnesenih se nalezljivih bolezni ter prvi korak k izdelavi napovednih zemljevidov in s tem ocene tveganja za vnos in izbruh porajajočih se patogenov v Sloveniji.

Projekt bosta izvedli Univerza v Ljubljani in Univerza na Primorskem. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ima opremo in znanje za dokazovanje porajajočih se mikroorganizmov in za izvajanje prostorske analize pojavnosti prenašalcev in porajajočih se mikroorganizmov. Univerza na Primorskem ima izkušnje z vzorčenjem in določanjem vrst komarjev in peščenih muh ter vzpostavljene metode za ugotavljanje gostote populacije le-teh.

ŠIFRA

J3-8197

DATUM

01. 05. 2017 - 30. 04. 2020

NOSILEC PROJEKTA

akad. prof. dr. Tatjana Avšič - Županc, univ. dipl. biol., spec. medic. mikrobiol.