Odziv na HIV

Kratek opis projekta

V Sloveniji je prevalenca HIV nizka, nesorazmerno visoko pa je število okužb med moškimi, ki majo spolne odnose z moškimi (MSM). Program Odziv na HIV je nastal kot odgovor na epidemijo HIV med MSM v Sloveniji. Izvaja ga DIC Legebitra v partnerstvu z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Sofinancirata ga Ministrstvo za zdravje RS in Mestna občina Ljubljana. Program izhaja iz projekta Odziv na HIV (Partnerstvo za razvoj preventive in testiranja na HIV v skupnosti med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi), ki je potekal od 12. 2. 2015 – 31. 8. 2016 in ga je financiral Norveški in EGP finančni mehanizem 2009-2014. Program sledi ciljem Nacionalne strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV, ki predvideva zagotavljanje testiranja v skupnosti, in sicer s ciljem čim lažje dostopnosti do testiranja za MSM, čimprejšnjega zdravljenja, psihosocialne podpore in svetovanja ter vedenjskih sprememb v smeri bolj varne spolnosti v času, ko breme s HIV in ostalimi spolno prenosljivimi okužbami narašča zaradi čim bolj učinkovitega odkrivanja in preprečevanja okužb s HIV, virusnimi hepatitisi in drugimi spolno prenosljivimi okužbami. Po vzoru dobrih praks iz tujine se je poleg klasičnih možnosti testiranja (npr. pri osebnem zdravniku, na kliniki) vzpostavilo alternativno testirno mesto izven zdravstvenih institucij. Program tako ponuja brezplačno in zaupno testiranje v skupnosti na HIV, hepatitis B in C, sifilis, oralno in rektalno gonorejo, in sicer za vse moške, ki imajo spolne odnose z moškimi. Omogočena je tudi meritev titra protiteles po cepljenju proti hepatitisu B.

 

DATUM

01. 01. 2017 - 05. 11. 2022

NOSILEC PROJEKTA

DIC Legebitra