Referenčni virološki laboratorij za mobilni biološki laboratorij Slovenske vojske

Pogodba o izvajanju storitev referenčnega laboratorija (430-265/2014-14)

Kratek opis projekta

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta (IMI-MF) je od leta 2015 referenčni virološki laboratorij za mobilni biološki laboratorij Slovenske vojske. S Slovensko vojsko sodelujemo pri razvoju in vpeljavi molekularnih in seroloških tehnik za dokaz medicinsko pomembnih virusnih okužb po Evropi in svetu ter pri izobraževanju vojakov na področju virologije in uporabe osebne varovalne opreme. Referenčni virološki laboratorij zagotavlja opremo in zmogljivost za identifikacijo medicinsko pomembnih virusov ter tudi znanje za razvoj inovativnih diagnostičnih postopkov za odkrivanje novih ali porajajočih se virusov.

DATUM

01. 01. 2015

NOSILEC PROJEKTA

akad. prof. dr. Tatjana Avšič - Županc, univ. dipl. biol.