RISCC – Risk-based Screening for Cervical Cancer

Kratek opis projekta

Rak na materničnem vratu je četrti najpogostejši rak na svetu pri ženskah. Kljub temu, da je mogoče s pravočasnim odkritjem predrakavih sprememb raka na materničnem vratu preprečiti, je bilo samo v Evropi v letu 2018 poročanih 61.000 novih primerov raka na materničnih vratov in 25.000 smrti. Maja 2018 je Svetovna zdravstvena organizacija pozvala k globalni eliminaciji raka na materničnem vratu in spodbudila vse aktivnosti, ki prispevajo k temu. Eliminacijo bo mogoče doseči z ustrezno precepljenostjo proti okužbi s človeškimi papilomavirusi (HPV), z zgodnjim in učinkovitim odkrivanjem predrakavih sprememb ter učinkovitim zdravljenjem predrakavih in rakavih sprememb.  

Projekt RISCC (Risk-based Screening for Cervical Cancer) je združil v multidisciplinarni konzorcij 11 partnerjev in s tem najbolj priznane raziskovalce na področju HPV. S projektom želijo partnerji izboljšati učinkovitost presejanja za raka na materničnem vratu v Evropi ter izboljšati udeležbo v programih presejanja. Namen projekta je razviti in evalvirati prvi program za presejanje raka na materničnem vratu, ki bo temeljil na oceni tveganja za razvoj raka na materničnem vratu na podlagi različnih dejavnikov tveganja. V okviru projekta bodo nastala odprtokodna orodja, ki jih bo mogoče implementirati v programe presejanja. S tem pa bo projekt prispeval tudi k eliminaciji raka na materničnem vratu v Evropi. Šest sklopov projekta (profili tveganja v necepljeni populaciji žensk, profili tveganja v generacijah, ki so bile upravičene do cepljenja proti HPV, drugi dejavniki tveganja in z njimi povezano presejanje, modeliranje stroškovne učinkovitosti, razvoj mobilnih/spletnih platform in spletna izobraževanja) bo omogočilo razvoj rešitev, ki bodo temeljile na dejavnikih tveganja. Demonstracijska študija na Švedskem pa bo priskrbela dokaze iz resničnega življenja o pomenu takega načina presejanja. Dodatno, z diseminacijskimi aktivnostmi, bo projekt prispeval k vključitvi presejanja, ki temelji na oceni tveganja v že obstoječe programe presejanja v Evropi.

ŠIFRA

European Union's Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation - Grant Agreement No 847845

DATUM

01. 01. 2020 - 31. 12. 2024

NOSILEC PROJEKTA

Amsterdam University Medical Centers, location VUmc