Spremljanje spreminjanja deleža slovenskih nosečnic z označevalci okužbe s SARS-CoV-2 z nevezanim anonimnim testiranjem

Kratek opis projekta

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo sodeluje pri raziskavi oziroma sistemu epidemiološkega spremljanja z naslovom »Spremljanje spreminjanja deleža slovenskih nosečnic z označevalci okužbe s SARS-CoV-2 z nevezanim anonimnim testiranjem«, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru epidemiološkega spremljanja COVID-19. V okviru raziskave poteka nevezano anonimno testiranje ostankov serumov, ki so bili odvzeti nosečnicam zaradi presejanja na sifilis. Naloga poteka v okviru nacionalnega programa Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki ga financira Ministrstvo za zdravje ter deloma Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v okviru terciarne naloge. Namen epidemiološkega spremljanja je s ponavljajočimi se presečnimi raziskavami v priložnostnih vzorcih nosečnic spremljati spreminjanje deleža (prevalence) slovenskih nosečnic za označevalci okužbe s SARS-CoV-2. Pridobljeni podatki bodo prispevali k boljšemu razumevanju hitrosti širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v tej skupini in k na dokazih temelječemu preprečevanju in obvladovanje COVID-19 v Sloveniji.

DATUM

01. 03. 2020 - 31. 12. 2022

NOSILEC PROJEKTA

Nacionalni inštitut za javno zdravje