Strengthened International HeAlth Regulations and Preparedness in the EU (SHARP)

Evropski projekt

Kratek opis projekta

Cilj skupnega ukrepa SHARP je okrepiti pripravljenost EU na resne čezmejne grožnje zdravju in podpreti izvajanje mednarodnih zdravstvenih predpisov (2005). »SHARP« pomeni okrepljene mednarodne zdravstvene predpise in pripravljenost v EU (SHARP JA).

3-letno skupno akcijo SHARP (2019 – marec 2022) sofinancira zdravstveni program Evropske unije (80 %) in lastni prispevki partnerjev (20 %). S sodelovanjem bodo partnerji in Evropska komisija zagotovili varnejše okolje za vse državljane EU. Skupni ukrep SHARP si bo prizadeval za krepitev obstoječih zmogljivosti članic in podpiral izboljšanje v tistih državah, kjer obstajajo vrzeli v zmogljivostih mednarodnih zdravstvenih predpisov.

DATUM

01. 04. 2019 - 30. 09. 2023