Vloga metilacije genov FAM19A4 in hsa-mir-124 pri napovedovanju prognoze nezdravljene cervikalne intraepitelijske neoplazije druge stopnje (CIN 2)

Kratek opis projekta

Cervikalna intraepitelijska neoplazija druge stopnje (CIN 2) spada med visoko tvegane predrakave spremembe na materničnem vratu, ne predstavlja pa neposredne predstopnje raka. Zdravljenje te spremembe klasično poteka s konizacijo, ki predstavlja učinkovit način zdravljenja, vendar je povezana s povišanim tveganjem za zaplete v prihodnjih nosečnostih. Predvsem pri mlajših ženskah omenjene spremembe vse pogosteje obravnavamo s sledenjem, saj je prisotna visoka stopnja spontanega nazadovanja CIN 2, zato se s sledenjem izognemo zapletom, ki jih prinaša konizacija. Glede na trenutno dostopno literaturo 18 % sprememb v dveh letih napreduje v cervikalno intraepitelijsko neoplazijo tretje stopnje (CIN 3), ki predstavlja neposredno prekancerozo. Tveganje za razvoj raka na materničnem vratu pri diagnosticirani CIN 2 v dveh letih znaša 0,5 %. Trenutno ni nobenih prospektivno validiranih prognostičnih biomarkerjev, na podlagi katerih bi lahko določili, katere CIN 2 bodo napredovale v višje stopnje in katere regradirale v nižje stopnje spremembe. V zadnjem času se raziskave osredotočajo na analizo metilacije genov HPV in tumor supresorskih genov. Z raziskavo želimo ugotoviti vpliv stopnje metilacije dveh tumor supresorskih genov na stopnjo nazadovanja, vztrajanja oz. napredovanja CIN 2.

DATUM

01. 11. 2021 - 30. 11. 2024

NOSILEC PROJEKTA

doc. dr. Andraž Dovnik, dr. med. (UKC Maribor)