WHO-GOARN

WHO Global Outbreak Alert and Response Network

Kratek opis projekta

Mreža GOARN deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije in je integriran sistem za globalno opozarjanje in ukrepanje ob izbruhih ali drugih zdravstvenih krizah. GOARN združuje tehnična in operativna sredstva iz znanstvenih institucij držav članic, regionalnih tehničnih mrež, mrež laboratorijev, organizacij Združenih narodov (UNICEF, UNHCR), Rdečega križa in mednarodnih humanitarnih nevladnih organizacij. Sodelovanje članov temelji na prispevanju  strokovnih in tehničnih virov za hitro opozarjanje, identifikacijo, potrditev in odziv ob izbruhu mednarodnega pomena. Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo sodeluje v mreži GOARN od leta 2001, ko je tudi uspešno posredoval ob izbruhu Krimsko-kongoške mrzlice na Kosovu.

DATUM

01. 01. 2001

NOSILEC PROJEKTA

akad. prof. dr. Tatjana Avšič - Županc, univ. dipl. biol., spec. medic. mikrobiol.