Razširjen nabor molekularnih preiskav Laboratorija za parazitologijo

Spoštovani,

sporočamo vam, da smo z dnem 6. 4. 2022 nabor molekularnih preiskav Laboratorija za parazitologijo Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo dopolnili s PCR v realnem času za detekcijo DNK ameb iz rodu Acanthamoeba. Občutljivost preiskave je višja od občutljivosti detekcije akantameb s klasičnimi preiskavami (mikroskopija, kultivacija). Dodatno prednost predstavlja tudi hitrejši dokaz povzročitelja. Zaradi navedenih prednosti molekularno diagnostiko ob sumu na akantamebni keratitis močno spodbujamo.

Za dodatna vprašanja smo na voljo na naslednjih telefonskih številkah:
Telefon laboratorija: 01 543 74 71, 01 543 74 61
Telefon vodje laboratorija: 01 543 74 70

Z lepimi pozdravi,
Laboratorij za parazitologijo
Vodja: doc. znan. sod. dr. Barbara Šoba Šparl, univ. dipl. mikr.

Podrobnejši opis preiskave (PDF)