Sistematično genomsko opredeljevanje in spremljanje epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Rezultati testiranja 382 vzorcev odvzetih med 24. 05. 2021 in 30. 05. 2021

V enaindvajseto presejalno sekveniranje virusnih različic SARS-CoV-2 drugega vala epidemije z metodo določanja nukleotidnih zaporedij (sekveniranje) smo vključili skupno 382 vzorcev (40 % vseh SARS-CoV-2 PCR-pozitivnih vzorcev na IMI), ki so bili odvzeti med 24. 05. 2021 in 30. 05. 2021. Izmed teh je bilo 68 % vzorcev iz osrednjeslovenske regije, 6 % iz Obalno-kraške regije, po 5 % iz Goriške in Posavske regije, po 4 % Jugovzhodne, Primorsko-notranjske in Zasavske regije ter po 1 % iz Pomurske in Savinjske regije. 9 vzorcev je pripadalo osebam, ki imajo stalno prebivališče v tujini.

Na sliki zgoraj je v absolutnih številkah prikazana razporeditev posameznih genetskih različic opredeljenih s sekveniranjem celotnega genoma iz vzorcev vključenih v presejalno sekveniranje.

Alfa – B.1.1.7 – Angleška različica
Angleška različica (501Y.V1 – B.1.1.7) vsebuje naslednje značilne mutacije: del69-70, del144, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H. V enaindvajsetem presejalnem obdobju smo našli vse mutacije značilne za angleško različico v vseh skupinah vzorcev. Deleži posameznih mutacij se v zadnjem presejalnem obdobju gibljejo od 98 – 100 %.
Delež angleške različice med vzorci, vključenimi v presejalno sekveniranje, narašča in je v enaindvajsetem presejalnem obdobju dosegel 98 % vseh vključenih vzorcev, kar je prikazano na sliki spodaj.

Beta – B.1.351 – Južnoafriška različica
Južnoafriška različica (501Y.V2 – B.1.351) vsebuje naslednje značilne mutacije: L18F, D80A, D215G, K417N, E484K, N501Y, D614G in A701V. V enaindvajsetem presejalnem obdobju nismo potrdili južnoafriške različice v presejalnem NGS testiranju. Skupno smo do sedaj dokazali južnoafriško različico pri 23 osebah, od katerih jih 21 nima jasne epidemiološke anamneze za potencialni neposredni vnos iz tujine. Ena oseba je pripotovala iz celinske Tanzanije in ena iz Zanzibarja.

Gama – P.1 – Brazilska različica
Brazilska različica (501Y.V3 – P.1) vsebuje naslednje značilne mutacije: L18F, T20N, P26S, D138Y R190S, K417T, E484K, N501Y, D614G, H655Y, T1027I, V1176F. V enaindvajsetem presejalnem obdobju brazilske različice v Sloveniji nismo potrdili. Smo pa potrdili brazilsko različico pri 1 vzorcu bolnika, ki se je 31.5.2021 vrnil iz tujine.

Delta – B.1.617.2 – Indijska različica
Indijska različica B.1.617.2 vsebuje naslednje značilne mutacije: T19R, L452R, T478K, D614G, D950N, P681R, del157/158. V enaindvajsetem presejalnem testiranju naključno izbranih vzorcev smo potrdili indijsko genetsko različico v Sloveniji v dveh skupinah vzorcev. Značilne mutacije se pojavljajo v nizkih deležih, torej sta pozitivna samo posamezna vzorca v vsaki skupini. V naslednjem tednu bomo v vzorcih določili celoten genom virusa in s tem potrdili prisotnost indijske različice virusa. Do sedaj smo indijsko različico B.1.617.2 potrdili v dveh vzorcih.

Epsilon – B.1.429
Za genetsko različico B.1.429 so značilne mutacije: S13I, W152C, L452R, D614G. Različica je najbolj razširjena v Kaliforniji, zabeležili so jo tudi v Mehiki. Genetske različice B.1.429 do sedaj nismo potrdili v Sloveniji.

Eta – B.1.525
Genetska različica B.1.525 vsebuje naslednje značilne mutacije: Q52R, E484K, Q677H, F888L. Različica je najbolj razširjena v Nigeriji, na Danskem, v Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike. V enaindvajsetem presejalnem obdobju različice nismo potrdili v presejalnem testiranju v Sloveniji. Do sedaj smo potrdili različico B.1.525 v skupno 23 vzorcih iz Osrednjeslovenske, Jugovzhodne, Savinjske in Zasavske regije.

Jota – B.1.526
Za genetsko različico B.1.526 so značilne mutacije: L5F, T95I, D253G, E484K, D614G, A701V. Različica je razširjena predvsem v New Yorku, Združene države Amerike. Genetske različice B.1.526 do sedaj nismo potrdili v Sloveniji.

Kapa – B.1.617.1 – Indijska različica
Indijska različica B.1.617.1 vsebuje naslednje značilne mutacije: L452R, E484Q, D614G, P681R, Q1071H. V enaindvajsetem presejalnem obdobju različice nismo potrdili v presejalnem testiranju v Sloveniji. Do sedaj potrdili 1 vzorec z indijsko genetsko različico B.1.617.1 pri osebi, ki se je vrnila iz tujine.

Genetska različica B.1.1.318
Za genetsko različico B.1.1.318 so značilne mutacije: T95I, del144, E484K, D614G, P681H, D796H. Različico so do sedaj dokazali v Združenem kraljestvu, v Švici in v Združenih državah Amerike. V enaindvajsetem presejalnem obdobju nismo potrdili genetske različice B.1.1.318 v presejalnem testiranju v Sloveniji. Do sedaj smo potrdili različico B.1.1.318 v skupno 7 vzorcih iz Osrednjeslovenske, Posavske in Zasavske regije.

Genetska različica B.1.258.17
Evropska linija B.1.258.17 vsebuje naslednje značilne mutacije: N439K, D614G, V772I. Genetska različica se je v Sloveniji razširila v drugem valu epidemije. Drugače pa je razširjena še v Švici (9%), Nemčiji (9%), na Švedskem ( 6%) i n v A vstriji ( 2%). S prevladovanjem angleške genetske različice v Sloveniji, se odstotek vzorcev s to različico zmanjšuje, tako smo v enaindvajsetem presejalnem obdobju potrdili to genetsko različico v manj kot 2 % deležu. Do sedaj smo različico B.1.258.17 v presejalnem testiranju potrdili v skupno 1246 vzorcih.

Genetska različica A.27
Za genetsko različico A.27 so značilne mutacije: L18F, L452R, N501Y, A653V, H655Y, D796Y, G1219V. Različica je najbolj razširjena v francoski čezmorski skupnosti Mayotte, zabeležili pa so jo tudi v Združenem kraljestvu, na Nizozemskem, Danskem in v Turčiji. V enaindvajsetem presejalnem obdobju različice nismo potrdili v presejalnem testiranju v Sloveniji. Do sedaj smo potrdili različico A.27 v skupno 31 vzorcih iz Osrednjeslovenske, Jugovzhodne in Obalno-kraške regije.

Okužbe po cepljenju proti COVID-19
Od 24.2.2021 do 25.5.2021 smo v sodelovanju z NIJZ sekvenirali 192 genomov SARS-CoV-2 po okužbi pri osebah, ki so bile cepljene. Od tega je bilo 99 oseb več kot 2 tedna po cepljenju z 2 odmerkoma cepiva Comirnaty (BioNTech/Pfizer), 3 osebe so bile cepljenje s cepivom Moderna COVID-19 in 90 oseb več kot 3 tedne po cepljenju z 1 odmerkom Vaxzevria (AstraZeneca/Oxford).

Pri cepljenih smo dokazali genetske različice, ki so pogoste v Sloveniji (B.1.258.17, B.1.1.7, A.27, B.1.1.70 in B.1.1.318) v približno enakem deležu, kot se pojavljajo v ostali populaciji


PDF: Sistematično genomsko opredeljevanje in spremljanje epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Rezultati testiranja 382 vzorcev odvzetih med 24. 05. 2021 in 30. 05. 2021