Strokovna združenja

Sekcija za KMBBO

SKUOPZ

SID

SZPC

Strokovna srečanja

Seznam članov slovenske komisije za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila.

Člani

Medicinska fakulteta Ljubljana – Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

Tadeja Matos
Mateja Pirš
Katja Seme
Ivana Velimirović

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Irena Grmek Košnik

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za javnozdravstveno mikrobiologijo

Verica Mioč

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Celje

Daša Kavka (svetovalka za spremembe MBL)
Alenka Štorman
Barbara Zdolšek

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Koper

Anamarija Juriševič Dodič

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Kranj

Helena Ribič

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Maribor

Maja Bombek Ihan
Andrej Golle

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Murska Sobota

Iztok Štrumbelj

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Nova Gorica

Ingrid Berce

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Novo mesto

Samo Jeverica

Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Mikrobiološki laboratorij

Tanja Stojoska Shurbanovska

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec – Oddelek za mikrobiologijo

Irena Piltaver-Vajdec

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik – Laboratorij za mikobakterije

Manca Žolnir Dovč

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik – Laboratorij za respiratorno mikrobiologijo

Viktorija Tomič