Strokovna združenja

Sekcija za KMBBO

SKUOPZ

SID

SZPC

Strokovna srečanja

Seznam delovnih skupin slovenske komisije za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila

Delovna skupina za testiranje občutljivosti gliv

Tadeja Matos          e-pošta: tadeja.matos@mf.uni-lj.si
Andrej Golle

Delovna skupina SKUOPZ za MBL

Mateja Pirš          e-pošta: mateja.pirs@mf.uni-lj.si
Daša Kavka