Pedagoška dejavnost

Predstavitev

Informacije za študente

Zaposleni

Strokovna izobraževanja

Študijsko gradivo

Bakteriologija

Mikrobiološki preparati s področja bakteriologije

Parazitologija

Mikrobiološki preparati s področja parazitologije

Mikologija

Mikrobiološki preparati s področja mikologije

Direktni preparati

Direktni preparati kužnin