Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Zaposleni

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Bakteriologija

Mikrobiološki preparati s področja bakteriologije

Parazitologija

Mikrobiološki preparati s področja parazitologije

Mikologija

Mikrobiološki preparati s področja mikologije

Direktni preparati

Direktni preparati kužnin