Spremljanje epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji: 12. 6. 2023 – 25. 6. 2023

V stotriindvajseto presejalno sekveniranje virusnih različic SARS-CoV-2 z metodo določanja nukleotidnih zaporedij (sekveniranje) smo vključili 39 vzorcev (75 % vseh SARS-CoV-2 PCR-pozitivnih vzorcev na IMI), ki so bili odvzeti med 12. 06. 2023 in 25. 06. 2023. Izmed teh je bilo 39 % vzorcev iz Osrednjeslovenske regije, 7 % iz Podravske regije, po 5 % iz Savinjske, Obalno-kraške in Gorenjske regije in po 4 % iz Koroške ter Zasavske regije.

Zaradi stabilne epidemiološke situacije in izginotja prvotnih različic omikrona BA.2, BA.4 in BA.5, ECDC od 3. marca 2023 na seznam zaskrbljujočih variant trenutno ne uvršča nobenih linij SARS-CoV-2.

V stotriindvajsetem presejalnem obdobju, tedna 24/2023 in 25/2023, smo različico omikron potrdili v vseh vzorcih.

Slika 1. Razporeditev posameznih genetskih različic omikrona dokazanih v 24. in 25. tednu 2023. Zunanji obroč prikazuje posamezne dokazane različice z izpisom imena tistih, ki so bile prisotne v deležu ³ 1 %. Notranji obroč prikazuje starševsko linijo. Kategorija RKM predstavlja delež različic nastalih z rekombinacijo.

Slika 2. Delež posameznih podrazličic omikrona potrjenih v celotnem obdobju presejalnega testiranja od pojava B.1.1.529 v Sloveniji dalje.

Nadzor nad rekombinantnimi različicami XBB

ECDC od 8. decembra 2022 med različice, ki se podrobneje spremljajo (»Variants of Interest« – VOI) vključuje tudi različico XBB, ki je nastala z rekombinacijo linij BJ.1 (BA.2.10.1.1) in BM.1.1.1 (BA.2.75.3.1.1.1). Med pod-različicami XBB se posebej spremlja XBB.1.5 zaradi hitrega naraščanja primerov.

Tabela 1: Prikaz števila posameznih različic XBB dokazanih na IMI do vključno 25.06.2023.

Različica Teden prve potrditve Kumulativno število primerov
XBB.1.5  50/2022 273
 XBB.1.5.6 10/2023 2
 XBB.1.5.7 07/2023 11
 XBB.1.5.8 14/2023 1
 XBB.1.5.12 15/2023 4
 XBB.1.5.13 13/2023 2
 XBB.1.5.14 13/2023 1
 XBB.1.5.17 14/2023 3
 XBB.1.5.24 16/2023 1
 EU.1.1 (XBB.1.5.26.1.1) 15/2023 20
 EU.1.1.1 1 (XBB.1.5.26.1.1.1) 22/2023 2
 XBB.1.5.28 16/2023 1
 XBB.1.5.37 13/2023 11
 XBB.1.5.38 13/2023 15
XBB.2 45/2022 14
XBB.1 43/2022 317
 XBB.1.16 15/2023 43
 XBB.1.16.1 17/2023 1
 XBB.1.16.3 24/2023 1
† vključno s hčerinskimi linijami; ‡ vključno s hčerinskimi linijami razen XBB.1.5.

 

Poročilo IMI: 12. 6. 2023 – 25. 6. 2023