Spremljanje epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji: 13. 11. 2023 – 3. 12. 2023

V stoštiriintrideseto presejalno sekveniranje virusnih različic SARS-CoV-2 z metodo določanja nukleotidnih zaporedij (sekveniranje) smo vključili 382 vzorcev (87 % vseh SARS-CoV-2 PCR-pozitivnih vzorcev na IMI), ki so bili odvzeti med 13. 11. 2023 in 03. 12. 2023. Izmed teh je bilo 61 % vzorcev iz Osrednjeslovenske regije, 7 % iz Jugovzhodne regije, 5 % iz Gorenjske regije, po 4 % iz Goriške, Savinjske ter Zasavske regije, po 3 % iz Koroške, Obalno-kraške, Podravske ter Primorsko-notranjske regije in po 1 % iz Pomurske ter Posavske regije. Devet vzorcev je pripadalo osebam, ki imajo stalno prebivališče v tujini.

Zaradi stabilne epidemiološke situacije, ECDC od 3. marca 2023 na seznam zaskrbljujočih variant (»Variants of Concern« – VOC) trenutno ne uvršča nobenih linij SARS-CoV-2.

V stoštiriintridesetem presejalnem obdobju, tedni 46/2023, 47/2023 in 48/2023, smo različico omikron potrdili v vseh vzorcih.

Slika 1. Razporeditev posameznih genetskih različic omikrona dokazanih v 46., 47. in 48. tednu 2023. Zunanji obroč prikazuje posamezne dokazane različice z izpisom imena tistih, ki so bile prisotne v deležu ³ 1 %. Srednji in notranji obroč prikazujeta različna nivoja starševskih linij. Kategorija RKM predstavlja delež različic nastalih z rekombinacijo.

Slika 2. Delež posameznih podrazličic omikrona potrjenih v celotnem obdobju presejalnega testiranja od pojava B.1.1.529 v Sloveniji dalje.

Nadzor nad potencialno nevarnejšimi različicami (»VOI« / »VUM«)

WHO in ECDC med različice, ki se podrobneje spremljajo (»Variants Of Interest« – VOI; »Variants Under Monitoring« – VUM), trenutno vključujeta BA.2.86 in rekombinantne različice XBB. Tabela 1 prikazuje število posameznih primerov VOI / VUM, vključujoč podrazličice, dokazanih pri nas.

Tabela 1: Prikaz števila posameznih različic VOI / VUM dokazanih na IMI do vključno 03. 12. 2023.

Različica† (VOI/VUM) Teden prve potrditve Kumulativno število primerov Dokazana v zadnjem presejalnem obdobju
XBB.1.5 (VOI) 50/2022 424 DA
XBB.1.16 (VOI) 15/2023 250 DA
EG.5 (VOI) 30/2023 343 DA
BA.2.86 (VOI) 39/2023 41 DA
JN.1 45/2023 26 DA
DV.7 (VUM) 35/2023 7 NE
XBB (VUM) 43/2022 92 DA
XBB.1.9.1 (VUM) 04/2023 342 DA
XBB.1.9.2 (VUM) 08/2023 143 DA
XBB.2.3 (VUM) 13/2023 97 DA
† – vključujoč hčerinske različice,  ‡ – brez tistih hčerinskih različic, ki se posebej spremljajo kot VOI / VUM

 

Poročilo IMI: 13. 11. 2023 – 3. 12. 2023