Spremljanje epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji: 13. 12. 2023 – 7. 1. 2024

V stošestintrideseto presejalno sekveniranje virusnih različic SARS-CoV-2 z metodo določanja nukleotidnih zaporedij (sekveniranje) smo vključili 278 vzorcev (81 % vseh SARS-CoV-2 PCR-pozitivnih vzorcev na IMI), ki so bili odvzeti med 13. 12. 2023 in 07. 01. 2024. Izmed teh je bilo 63 % vzorcev iz Osrednjeslovenske regije, 9 % iz Gorenjske regije, 6 % iz Jugovzhodne regije, po 4 % iz Obalno-kraške ter Savinjske regije, po 3 % iz Podravske ter Zasavske regije, 2 % iz Goriške regije in po 1 % iz Koroške ter Posavske regije. Enajst vzorcev je pripadalo osebam, ki imajo stalno prebivališče v tujini.

Zaradi stabilne epidemiološke situacije, ECDC od 3. marca 2023 na seznam zaskrbljujočih variant (»Variants of Concern« – VOC) trenutno ne uvršča nobenih linij SARS-CoV-2.

V stošestintridesetem presejalnem sekveniranju, ki zajema obdobje od 13. 12. 2023 do 07. 01. 2024, smo različico omikron potrdili v vseh vzorcih.

Slika 1. Razporeditev posameznih genetskih različic omikrona dokazanih v obdobju med 13. 12. 2023 in 07. 01. 2024. Zunanji obroč prikazuje posamezne dokazane različice z izpisom imena tistih, ki so bile prisotne v deležu ³ 1 %. Srednji in notranji obroč prikazujeta različna nivoja starševskih linij. Kategorija RKM predstavlja delež različic nastalih z rekombinacijo.

Slika 2. Delež posameznih podrazličic omikrona potrjenih v celotnem obdobju presejalnega testiranja od pojava B.1.1.529 v Sloveniji dalje.

Nadzor nad potencialno nevarnejšimi različicami (»VOI« / »VUM«)

WHO in ECDC med različice, ki se podrobneje spremljajo (»Variants Of Interest« – VOI; »Variants Under Monitoring« – VUM), trenutno vključujeta BA.2.86 in rekombinantne različice XBB. Tabela 1 prikazuje število posameznih primerov VOI / VUM, vključujoč podrazličice, dokazanih pri nas.

Tabela 1: Prikaz števila posameznih različic VOI / VUM dokazanih na IMI do vključno 07. 01. 2024.

Različica† (VOI/VUM) Teden prve potrditve Kumulativno število primerov Dokazana v zadnjem presejalnem obdobju
XBB.1.5 (VOI) 50/2022 473 DA
XBB.1.16 (VOI) 15/2023 297 DA
EG.5 (VOI) 30/2023 490 DA
BA.2.86 (VOI) 39/2023 103 DA
JN.1 45/2023 118 DA
DV.7 (VUM) 35/2023 9 DA
XBB (VUM) 43/2022 100 DA
XBB.1.9.1 (VUM) 04/2023 367 DA
XBB.1.9.2 (VUM) 08/2023 144 NE
XBB.2.3 (VUM) 13/2023 113 DA
† – vključujoč hčerinske različice,  ‡ – brez tistih hčerinskih različic, ki se posebej spremljajo kot VOI / VUM

 

Poročilo IMI: 13. 12. 2023 – 7. 1. 2024