Spremljanje epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji: 14. 2. 2022 – 20. 2. 2022

V devetinpetdeseto presejalno sekveniranje virusnih različic SARS-CoV-2 z metodo določanja nukleotidnih zaporedij (sekveniranje) smo vključili 765  vzorcev (53 % vseh SARS-CoV-2 PCR-pozitivnih vzorcev na IMI), ki so bili odvzeti med 14. 02. 2022 in 20. 02. 2022. Izmed teh je bilo 66 % vzorcev iz osrednjeslovenske regije, 13 % iz Goriške regije, po 4 % iz Zasavske in Jugovzhodne regije, po 3  % iz Obalno-kraške in Gorenjske regije, po 2 % iz Posavske in Savinjske regije in po 1 % iz Primorsko-notranjske in Podravske regije. Deset vzorcev je pripadalo osebam, ki imajo stalno prebivališče v tujini.

Slika 1. Razporeditev posameznih genetskih različic opredeljenih s sekveniranjem celotnega genoma iz vzorcev vključenih v presejalno sekveniranje.

Nadzor nad zaskrbljujočimi genetskimi različicami (VOC)

Beta – B.1.351 – Južnoafriška različica

Različica beta (501Y.V2 – B.1.351) vsebuje naslednje značilne mutacije: L18F, D80A, D215G, K417N, E484K, N501Y, D614G in A701V. V devetinpetdesetem presejalnem obdobju različice beta nismo potrdili. Skupno smo do sedaj dokazali različico beta pri 23 osebah, od katerih jih 21 nima jasne epidemiološke anamneze za potencialni neposredni vnos iz tujine. Ena oseba je pripotovala iz celinske Tanzanije in ena iz Zanzibarja.

Gama – P.1 – Brazilska različica

Različica gama (501Y.V3 – P.1) vsebuje naslednje značilne mutacije: L18F, T20N, P26S, D138Y R190S, K417T, E484K, N501Y, D614G, H655Y, T1027I, V1176F. V devetinpetdesetem presejalnem obdobju različice gama nismo potrdili. Različico gama smo doslej potrdili pri 3 osebah.

Delta – B.1.617.2 – Indijska različica

Različica delta (B.1.617.2) vsebuje naslednje značilne mutacije: T19R, L452R, T478K, D614G, D950N, P681R, del157/158. V devetinpetdesetem presejalnem obdobju različice delta nismo potrdili. Skupno smo do sedaj različico delta potrdili pri 13.470 osebah.

Omikron – B.1.1.529

Različica omikron (484A – B.1.1.529) vsebuje 26 aminokislinskih zamenjav, 3 delecije in 1 insercijo na beljakovini bodice S v primerjavi s prvotno različico (A67V, del69_70, T95I, G142D, del143_145, N211I, del211, ins214EPE, G339D, S371L, S373P, S375F, S477N, T478K, E484A, Q493R, G496S, Q498R, N501Y, Y505H, T547K, D614G, H655Y, N679K, P681H, D796Y, N856K, Q954H, N969K in L981F). V devetinpetdesetem presejalnem obdobju smo različico omikron potrdili v 765 vzorcih (v 559 vzorcih podrazličico BA.1.1, v 98 vzorcih BA.1 in v 108 vzorcih podrazličico BA.2). Različico omikron smo potrdili v vseh vzorcih vključenih v presejalno sekveniranje.

Slika 2. Naraščanje deleža različice omikron v presejalnem sekveniranju.

Slika 3. Delež posameznih podrazličic omikrona potrjenih v presejalnem testiranju.

Spremljanje epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji: 14. 2. 2022 – 20. 2. 2022