Spremljanje epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji: 14. 3. 2022 – 20. 3. 2022

V triinšestdeseto presejalno sekveniranje virusnih različic SARS-CoV-2 z metodo določanja nukleotidnih zaporedij (sekveniranje) smo vključili 374 vzorcev (44 % vseh SARS-CoV-2 PCR-pozitivnih vzorcev na IMI), ki so bili odvzeti med 14. 03. 2022 in 20. 03. 2022. Izmed teh je bilo 65 % vzorcev iz Osrednjeslovenske regije, 12 % iz Goriške regije, 6 % Obalno-kraške regije, 5 % iz Gorenjske regije, po 2 % iz Jugovzhodne, Podravske, Posavske, Primorsko-notranjske ter Zasavske regije in po 1% iz Koroške ter Savinjske regije. Štirje vzorci so pripadali osebam, ki imajo stalno prebivališče v tujini.

Slika 1. Razporeditev posameznih genetskih različic opredeljenih s sekveniranjem celotnega genoma iz vzorcev vključenih v presejalno sekveniranje.

Nadzor nad zaskrbljujočimi genetskimi različicami (VOC)

Beta – B.1.351 – Južnoafriška različica

Različica beta (501Y.V2 – B.1.351) vsebuje naslednje značilne mutacije: L18F, D80A, D215G, K417N, E484K, N501Y, D614G in A701V. V triinšestdesetem presejalnem obdobju različice beta nismo potrdili. Skupno smo do sedaj dokazali različico beta pri 23 osebah, od katerih jih 21 nima jasne epidemiološke anamneze za potencialni neposredni vnos iz tujine. Ena oseba je pripotovala iz celinske Tanzanije in ena iz Zanzibarja.

Gama – P.1 – Brazilska različica

Različica gama (501Y.V3 – P.1) vsebuje naslednje značilne mutacije: L18F, T20N, P26S, D138Y R190S, K417T, E484K, N501Y, D614G, H655Y, T1027I, V1176F. V triinšestdesetem presejalnem obdobju različice gama nismo potrdili. Različico gama smo doslej potrdili pri 3 osebah.

Delta – B.1.617.2 – Indijska različica

Različica delta (B.1.617.2) vsebuje naslednje značilne mutacije: T19R, L452R, T478K, D614G, D950N, P681R, del157/158. V triinšestdesetem presejalnem obdobju različice delta nismo potrdili. Skupno smo do sedaj različico delta potrdili pri 13.473 osebah.

Omikron – B.1.1.529

Različica omikron (484A – B.1.1.529) vsebuje 26 aminokislinskih zamenjav, 3 delecije in 1 insercijo na beljakovini bodice S v primerjavi s prvotno različico (A67V, del69_70, T95I, G142D, del143_145, N211I, del211, ins214EPE, G339D, S371L, S373P, S375F, S477N, T478K, E484A, Q493R, G496S, Q498R, N501Y, Y505H, T547K, D614G, H655Y, N679K, P681H, D796Y, N856K, Q954H, N969K in L981F). V triinšestdesetem presejalnem obdobju smo različico omikron potrdili v 374 vzorcih (v 173 vzorcih podrazličico BA.1.1, v 13 vzorcih BA.1 in v 188 vzorcih podrazličico BA.2).

Slika 2. Delež posameznih podrazličic omikrona potrjenih v presejalnem testiranju.

Poročilo IMI: 14. 3. 2022 – 20. 3. 2022