Spremljanje epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji: 17. 4. 2023 – 30. 4. 2023

V stodevetnajsto presejalno sekveniranje virusnih različic SARS-CoV-2 z metodo določanja nukleotidnih zaporedij (sekveniranje) smo vključili 97 vzorcev (80 % vseh SARS-CoV-2 PCR-pozitivnih vzorcev na IMI), ki so bili odvzeti med 17. 04. 2023 in 30. 04. 2023. Izmed teh je bilo 48 % vzorcev iz Osrednjeslovenske regije, 19 % iz Zasavske regije, 12 % iz Obalno-kraške regije, po 5 % iz Jugovzhodne ter Savinjske regije, 3 % iz Pomurske regije, 2 % iz Podravske regije in po 1 % iz Gorenjske, Goriške, Posavske ter Primorsko-notranjske regije. En vzorec je pripadal osebi, ki ima stalno prebivališče v tujini.

Zaradi stabilne epidemiološke situacije in izginotja prvotnih različic omikrona BA.2, BA.4 in BA.5, ECDC od 3. marca 2023 na seznam zaskrbljujočih variant trenutno ne uvršča nobenih linij SARS-CoV-2.

V stodevetnajstem presejalnem obdobju, tedna 16/2023 in 17/2023, smo različico omikron potrdili v vseh vzorcih.

Slika 1. Razporeditev posameznih genetskih različic omikrona dokazanih v 16. in 17. tednu 2023. Zunanji obroč prikazuje posamezne dokazane različice z izpisom imena tistih, ki so bile prisotne v deležu > 1 %. Notranji obroč prikazuje starševsko linijo. Kategorija RKM predstavlja delež različic nastalih z rekombinacijo.

Slika 2. Delež posameznih podrazličic omikrona potrjenih v celotnem obdobju presejalnega testiranja od pojava B.1.1.529 v Sloveniji dalje.

Nadzor nad rekombinantnimi različicami XBB

ECDC od 8. decembra 2022 med različice, ki se podrobneje spremljajo (»Variants of Interest« – VOI) vključuje tudi različico XBB, ki je nastala z rekombinacijo linij BJ.1 (BA.2.10.1.1) in BM.1.1.1 (BA.2.75.3.1.1.1). Med pod-različicami XBB se posebej spremlja XBB.1.5 zaradi hitrega naraščanja primerov.

Tabela 1: Prikaz števila posameznih različic XBB dokazanih na IMI do vključno 30.04.2023.

Različica Teden prve potrditve Kumulativno število primerov
XBB.1.5 50/2022 235
XBB.1.5.6 10/2023 2
XBB.1.5.7 07/2023 8
XBB.1.5.8 14/2023 1
XBB.1.5.12 15/2023 2
 XBB.1.5.13 13/2023 2
 XBB.1.5.14 13/2023 1
XBB.1.5.17 14/2023 2
XBB.1.5.24 16/2023 1
EU.1.1 (XBB.1.5.26.1.1) 15/2023 2
XBB.1.5.28 16/2023 1
XBB.1.5.37 13/2023 6
XBB.1.5.38 13/2023 12
XBB.2 45/2022 6
XBB.1 43/2022 186
XBB.1.16 15/2023 1
XBB.1.16.1 17/2023 1
† vključno s hčerinskimi linijami; ‡ vključno s hčerinskimi linijami razen XBB.1.5.

 

Poročilo IMI: 17. 4. 2023 – 30. 4. 2023