Spremljanje epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji: 19. 9. 2022 – 25. 9. 2022

V devetdeseto presejalno sekveniranje virusnih različic SARS-CoV-2 z metodo določanja nukleotidnih zaporedij (sekveniranje) smo vključili 229 vzorcev (84 % vseh SARS-CoV-2 PCR-pozitivnih vzorcev na IMI), ki so bili odvzeti med 19. 09. 2022 in 25. 09. 2022. Izmed teh je bilo 72 % vzorcev iz Osrednjeslovenske regije, 5 % iz Jugovzhodne regije, po 4 % iz Goriške ter Posavske regije, po 3 % iz Gorenjske ter Obalno-kraške regije, 2 % iz Podravske regije in po 1 % iz Savinjske, Koroške, Pomurske ter Zasavske regije. Pet vzorcev je pripadalo osebam, ki imajo stalno prebivališče v tujini.

Slika 1. Razporeditev posameznih genetskih različic opredeljenih s sekveniranjem celotnega genoma iz vzorcev vključenih v presejalno sekveniranje.

Nadzor nad zaskrbljujočimi genetskimi različicami (VOC)

Omikron – B.1.1.529

Različica omikron (484A – B.1.1.529) vsebuje 26 aminokislinskih zamenjav, 3 delecije in 1 insercijo na beljakovini bodice S v primerjavi s prvotno različico (A67V, del69_70, T95I, G142D, del143_145, N211I, del211, ins214EPE, G339D, S371L, S373P, S375F, S477N, T478K, E484A, Q493R, G496S, Q498R, N501Y, Y505H, T547K, D614G, H655Y, N679K, P681H, D796Y, N856K, Q954H, N969K in L981F).

ECDC od 11. avgusta 2022 na seznam zaskrbljujočih variant uvršča 3 podrazličice omikrona (BA.2, BA.4 in BA.5) ter vse njihove hčerinske linije.

V devetdesetem presejalnem obdobju smo različico omikron potrdili v vseh vzorcih.

Podrobno razporeditev posameznih genetskih podrazličic in hčerinskih linij omikrona dokazanih v devetdesetem tednu presejalnega testiranja prikazuje Slika 2.

Slika 2. Razporeditev posameznih genetskih podrazličic omikrona dokazanih v devetdesetem tednu, opredeljenih s sekveniranjem celotnega genoma.

Slika 3. Delež posameznih podrazličic omikrona potrjenih v celotnem obdobju presejalnega testiranja od pojava B.1.1.529 v Sloveniji dalje.

Poročilo IMI: 19. 9. 2022 – 25. 9. 2022