Spremljanje epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji: 2. 1. 2023 – 8. 1. 2023

V stopeto presejalno sekveniranje virusnih različic SARS-CoV-2 z metodo določanja nukleotidnih zaporedij (sekveniranje) smo vključili 154 vzorcev (81 % vseh SARS-CoV-2 PCR-pozitivnih vzorcev na IMI), ki so bili odvzeti med 02. 01. 2023 in 08. 01. 2023. Izmed teh je bilo 61 % vzorcev iz Osrednjeslovenske regije, 7 % iz Obalno-kraške regije, po 6 % iz Zasavske ter Goriške regije, po 5 % iz Jugovzhodne ter Savinjske regije, 3 % iz Goriške regije in po 1 % iz Podravske, Pomurske ter Posavske regije. Šest vzorcev je pripadalo osebam, ki imajo stalno prebivališče v tujini.

V stopetem presejalnem obdobju, teden 1/2023, smo različico omikron potrdili v vseh vzorcih. ECDC od 11. avgusta 2022 na seznam zaskrbljujočih variant uvršča 3 različice omikrona (BA.2, BA.4 in BA.5) ter njihove hčerinske linije.

Slika 2. Razporeditev posameznih genetskih različic omikrona dokazanih v 1. tednu 2023. Zunanji obroč prikazuje posamezne dokazane različice z izpisom imena tistih, ki so bile prisotne v deležu > 1 %. Notranji obroč prikazuje starševsko linijo. Kategorija RKM predstavlja delež različic nastalih z rekombinacijo.

Slika 3. Delež posameznih podrazličic omikrona potrjenih v celotnem obdobju presejalnega testiranja od pojava B.1.1.529 v Sloveniji dalje.

Nadzor nad rekombinantnimi različicami XBB

ECDC od 8. decembra 2022 med različice, ki se podrobneje spremljajo (»Variants of Interest« – VOI) vključuje tudi različico XBB, ki je nastala z rekombinacijo linij BJ.1 (BA.2.10.1.1) in BM.1.1.1 (BA.2.75.3.1.1.1). Med pod-različicami XBB se posebej spremlja XBB.1.5 zaradi hitrega naraščanja primerov.

Tabela 1: Prikaz števila posameznih različic XBB dokazanih na IMI do vključno 08.01.2023.

Različica Teden prve potrditve Kumulativno število primerov
XBB.1.5 50/2022 7
XBB.2 45/2022 4
XBB.1 43/2022 23

 

Poročilo IMI: 2. 1. 2023 – 8. 1. 2023