Spremljanje epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji: 26. 6. 2023 – 9. 7. 2023

V stoštiriindvajseto presejalno sekveniranje virusnih različic SARS-CoV-2 z metodo določanja nukleotidnih zaporedij (sekveniranje) smo vključili 15 vzorcev (68 % vseh SARS-CoV-2 PCR-pozitivnih vzorcev na IMI), ki so bili odvzeti med 26. 06. 2023 in 09. 07. 2023. Izmed teh je bilo 46 % vzorcev iz Osrednjeslovenske regije, 20 % iz Savinjske regije, 13 % iz Obalno-kraške regije in po 7 % iz Gorenjske, Goriške ter Koroške regije. Vzorcev oseb s stalnim prebivališčem v tujini ni bilo.

Zaradi stabilne epidemiološke situacije in izginotja prvotnih različic omikrona BA.2, BA.4 in BA.5, ECDC od 3. marca 2023 na seznam zaskrbljujočih variant trenutno ne uvršča nobenih linij SARS-CoV-2.

V stoštiriindvajsetem presejalnem obdobju, tedna 26/2023 in 27/2023, smo različico omikron potrdili v vseh vzorcih.

Slika 1. Razporeditev posameznih genetskih različic omikrona dokazanih v 26. in 27. tednu 2023. Zunanji obroč prikazuje posamezne dokazane različice z izpisom imena tistih, ki so bile prisotne v deležu ³ 1 %. Notranji obroč prikazuje starševsko linijo. Kategorija RKM predstavlja delež različic nastalih z rekombinacijo.

Slika 2. Delež posameznih podrazličic omikrona potrjenih v celotnem obdobju presejalnega testiranja od pojava B.1.1.529 v Sloveniji dalje.

Nadzor nad rekombinantnimi različicami XBB

ECDC od 8. decembra 2022 med različice, ki se podrobneje spremljajo (»Variants of Interest« – VOI) vključuje tudi različico XBB, ki je nastala z rekombinacijo linij BJ.1 (BA.2.10.1.1) in BM.1.1.1 (BA.2.75.3.1.1.1). Med pod-različicami XBB se posebej spremlja XBB.1.5 zaradi hitrega naraščanja primerov.

Tabela 1: Prikaz števila posameznih različic XBB dokazanih na IMI do vključno 09.07.2023.

Različica Teden prve potrditve Kumulativno število primerov
XBB.1.5  50/2022 262
XBB.1.5.6 10/2023 2
XBB.1.5.7 07/2023 11
XBB.1.5.8 14/2023 1
XBB.1.5.12 15/2023 4
XBB.1.5.13 13/2023 2
XBB.1.5.14 13/2023 1
EL.1 (XBB 1.5.14.1) 26/2023 1
XBB.1.5.17 14/2023 3
XBB.1.5.24 16/2023 1
EU.1.1 (XBB.1.5.26.1.1) 15/2023 21
EU.1.1.1 (XBB.1.5.26.1.1.1) 22/2023 4
XBB.1.5.28 16/2023 1
XBB.1.5.37 13/2023 11
XBB.1.5.38 13/2023 15
XBB.2† 45/2022 13
XBB.1‡ 43/2022 322
XBB.1.16 15/2023 44
XBB.1.16.1 17/2023 1
XBB.1.16.3 24/2023 1
† vključno s hčerinskimi linijami; ‡ vključno s hčerinskimi linijami razen XBB.1.5.

 

Poročilo IMI: 26. 6. 2023 – 9. 7. 2023