Spremljanje epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji: 27. 5. 2024 – 9. 6. 2024

V stodvainštirideseto presejalno sekveniranje virusnih različic SARS-CoV-2 z metodo določanja nukleotidnih zaporedij (sekveniranje) smo vključili 16 vzorcev (94 % vseh SARS-CoV-2 PCR-pozitivnih vzorcev na IMI), ki so bili odvzeti med 27. 05. 2024 in 09. 06. 2024. Izmed teh je bilo 81 % vzorcev iz Osrednjeslovenske regije in po 6 % iz Gorenjske, Jugovzhodne ter Posavske regije. Vzorcev oseb s stalnim prebivališčem v tujini ni bilo.

Zaradi stabilne epidemiološke situacije, ECDC od 3. marca 2023 na seznam zaskrbljujočih variant (»Variants of Concern« – VOC) trenutno ne uvršča nobenih linij SARS-CoV-2.

V stodvainštiridesetem presejalnem sekveniranju, ki zajema obdobje od 27. 05. 2024 do 09. 06. 2024, smo različico omikron potrdili v vseh vzorcih.

Slika 1. Razporeditev posameznih genetskih različic omikrona dokazanih v obdobju med 27. 05. 2024 in 09. 06. 2024. Zunanji obroč prikazuje posamezne dokazane različice z izpisom imena tistih, ki so bile prisotne v deležu ³ 1 %. Srednji in notranji obroč prikazujeta različna nivoja starševskih linij. Kategorija RKM predstavlja delež različic nastalih z rekombinacijo.

Slika 2. Delež posameznih podrazličic omikrona potrjenih v celotnem obdobju presejalnega testiranja od pojava B.1.1.529 v Sloveniji dalje.

Nadzor nad potencialno nevarnejšimi različicami (»VOI« / »VUM«)

WHO in ECDC med različice, ki se podrobneje spremljajo (»Variants Of Interest« – VOI; »Variants Under Monitoring« – VUM), trenutno vključujeta več pod liniji BA.2.86 in konglomerat rekombinantnih različic XBB (XBB.1.5 podobne različice). Tabela 1 prikazuje število posameznih primerov VOI / VUM, vključujoč pod različice, dokazanih pri nas.

Tabela 1: Prikaz števila posameznih različic VOI / VUM dokazanih na IMI do vključno 09. 06. 2024.

Različica† (VOI/VUM) Teden prve potrditve Kumulativno število primerov Dokazana v zadnjem presejalnem obdobju
XBB.1.5 podobne (VOI) 50/2022 1418 NE
EG.5 (VOI) 30/2023 522 NE
BA.2.86 (VOI) 39/2023 119 NE
JN.1 (VOI) 45/2023 225 DA
JN.1.7 (VUM) 11/2024 1 NE
KP.2 (VUM) 20/2024 8 DA
KP.3 (VUM) 22/2024 1 DA
JN.1.18 (VUM) 13/2024 1 NE
† – vključujoč hčerinske različice,  ‡ – brez tistih hčerinskih različic, ki se posebej spremljajo kot VOI / VUM

 

Poročilo IMI: 27. 5. 2024 – 9. 6. 2024